Plezier in het leven Lid kunnen zijn van een vereniging Kunnen sporten Spelen en genieten Het lijkt de normaalste zaak van de wereld

Wij zijn Stichting Jeugd Actief (JA).

Iedere ouder gunt het zijn kind, maar soms is dit onmogelijk. Door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de crisis. Een groeiende groep ouders kan een lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging financieel niet meer opbrengen. Via deze website informeren wij u over de doelstelling van de stichting en hoe wij u kunnen helpen.

Wij willen via onze contacten en inspanningen de jeugd van Sliedrecht actief  houden in cultureel, maatschappelijk en sportief opzicht. Wij zetten ons bijvoorbeeld in voor kinderen die buiten de regeling  van de stichting Leergeld Drechtsteden vallen en voor kinderen met ouders die in financiële problemen verkeren. Die contacten lopen veelal via de hulpverleningsinstanties, altijd in overleg met betrokkenen.

Samenwerking is er met het verenigingsleven, de basisscholen en de kerken. Een aantal verenigingen stelt bijvoorbeeld lidmaatschapsplaatsen voor deze kinderen beschikbaar. Voor geld moet u niet bij de Stichting Jeugd Actief zijn. Voor de bemiddelende rol wel.

De stichting wil geen organisatie worden met dossierkasten. Wij willen ook niet het zoveelste loket zijn voor ouders, waar zij hun situatie moeten verantwoorden. Wij gaan er van uit dat ouders op correcte wijze met onze bemiddeling omgaan en er zelf op toezien dat zij geen dubbele afspraken maken voor hun kinderen.

De Stichting JA bestaat sinds de zomer van 2013 vanuit een initiatief van een aantal Sliedrechtse twitteraars.

Onze doelstelling

Stichting JA is er voor de kinderen in Sliedrecht in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De stichting heeft als doel om kinderen, van wie de ouder(s) minder middelen ter beschikking hebben de mogelijkheid te geven deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten, zoals het verenigingsleven, Daarbij ter voorkoming van sociaal isolement van het kind en het betrokken gezin. In in de ruimste zin van het woord: Wij zijn er voor de kinderen!

 

Soms is een situatie niet van blijvende maar van tijdelijke aard. Aan welke situaties moet u denken? Een drietal voorbeelden.

 

 

Meneer A is getrouwd met mevrouw B. Ze hebben twee schoolgaande kinderen C en D. Het gezin woont in een huurwoning. Meneer A is de enige kostwinner, maar raakt zijn baan kwijt. Er zijn veel kosten en het gezin maakt schulden. De kinderen moeten hun lidmaatschap van de sportvereniging opzeggen. Zij zijn de dupe van een situatie, waaraan zij niets kunnen doen.

Meneer A is getrouwd met mevrouw B, maar besluit te gaan scheiden. Ze hebben twee schoolgaande kinderen C en D. C en D blijven met moeder achter in de ouderlijke woning. Meneer A, de enige kostwinner, is zijn baan kwijt en kan de alimentatie voor C en D niet (meer) opbrengen. Mevrouw B. is weer gaan werken, maar zij heeft in haar jeugd niet doorgeleerd. Zij werkt 3 dagen maar moet ook aankloppen bij de bijstand. Er zijn schulden en de kinderen C en D zijn de dupe. Elk dubbeltje moet worden omgedraaid en een lidmaatschap van een vereniging kan niet meer worden betaald. De kinderen raken in een isolement.

Meneer A is getrouwd met mevrouw B, maar er is een probleem. Drank-, drugs- en gokverslaving van meneer doen het gezin geen goed. Loon van meneer A komt niet bij het gezin terecht. Niet alleen mevrouw B, maar ook de kinderen C en D zijn de dupe. Meneer A haalt de spaarpotten van de kinderen steeds leeg. Mevrouw B en de kinderen staan machteloos. Er is nergens geld voor en de schulden lopen op. Lid worden van een vereniging is niet aan de orde. De kinderen zijn de dupe van een situatie, waar zij niets aan kunnen doen.

 

info@jasliedrecht.nl

1234-567-890

Stationsweg 193 ,3364 AN, Sliedrecht

Contact

Wij adviseren u eerst contact op te nemen met een hulpverleningsinstantie. We kunnen ons ook voorstellen dat u graag rechtstreeks contact zoekt met onze stichting. Vult u dan het onderstaande contactformulier in.

Back to Top